Genius loci

Pokaždé, když přijedeme na Hnačov, nemůžeme se nabažit úžasnou atmosférou místa a výhledem do kraje z naší osady. Je tady krásně vždycky!