V okrese Klatovy a v okolí Hnačova leží blízko u sebe rovnou tři významné středověké hrady - Kašperk, Velhartice a Rabí. Vydejte se na náročný celodenní cyklovýlet přes všechny tři najednou. Pokud si chcete každý hrad podrobně prohlédnou, vyčleňte si na každý samostatný výlet, za den na kolech se to stihnout nedá. 

Vhodné je vyrazit už ráno, trasa se dá zvládnout za 6 hodin, ale počítejte s časem na zastávky, přece jen nejste na závodech, ale na dovolené. 

Vyrážíme z naší osady vlevo po cyklotrase 2082 směr Zavlekov. V této vsi si můžete prohlédnout trosky středověké tvrze. Pokračujeme směr Buršice, stále po 2082, krásná krajina tohoto úseku vypadá už jako na šumavských pláních. První městečko na trase je Kolinec, zde asi není třeba stavět, protože máme od startu jen 10 kilometrů a do cíle nám zbývá přes 70. Pokračujeme po  nové trase 2086 na Ujčín, krásnou silničkou podél řeky Ostružné (bod 2), která pramení na Javorné a v Sušici se vlévá do Otavy. A už přijíždíme do Velhartic, kam musíme překonat poměrně nepříjemný kopec. Naproti pile mezi silnicí a Ostružnou leží chata, kde pobýval Jan Werich (bod 3). 

Velhartice.JPG

Hrad Velhartice (bod 4) leží na naší trase ještě před městečkem, prohlídku nedoporučujeme, příliš nás zdrží. Podíváme se jen z venku a pokračujeme přes Velhartice, ve kterých se na náměstí připojíme na trasu 2031. Následující část trasy od bodu 5 není vhodná pro silniční kola, na těch je vhodné objet kopec Borek do Horního Staňkova přes Hlavňovice. Z vyhlídkových míst před Horním Staňkovem se nám otevřou nádherné výhledy na střední Šumavu a ve vsi si můžeme prohlédnout zámeček. Pokračujeme 10 km dlouhým úsekem směr Sušice, stále po trase 2031 a v obci Svojšice odbočíme vpravo na 2090 a v obci Žikov na 2079. Kdo chce,  může ve Sojšicích (bod 6) pokračovat po 2031 přes kopec Svatobor, kde je dobrá restaurace, je to však pořádný kopec nahoru a ještě prudší sjezd dolů do Sušice. 

Každopádně obě možné trasy nás dovedly do Sušice k ostrovu Santos (bod 7). Sušice a prohlídka města zaslouží samostatný výlet, proto se nebudeme moc zdržovat a po krátkém občerstvení ve výborném bistru přímo na Santosu pokračujeme po nádherné cyklostezce Otavská směr Páteček a dále Dlouhá Ves. Pozor, tato stezka je velmi frekventovaná.

bistro_santos.jpg

Na Pátečku přejedeme přes historický most a pokračujeme ještě kousek po Otavské až před Dlouhou Ves. Pokud chcete vidět ještě jedno zajímavé místo, odbočte si po přejetí mostu na Pátečku doleva na Pastvinu - jsou tam navigační tabule. Je to moc hezké místo se zvířaty jedlou zahradou a výbornou bezmasou kuchyní - bohužel o víkendech je to již plné turistů.

Zde si můžeme v bodu 8 vybrat - kratší trasa vede mimo značené cyklotrasy směr Bohdašice a Dolní Dvorce. Úsek z Dolních Dvorců (bod 9) na Kašperk je náročná lesní cesta, je možné ji objet po naučné stezce Strážců hranice, na kterou se připojíme před obcí Tuškov. Ta delší trasa z bodu 8 je vhodná i pro silniční kola - z Pátečku jedeme po Otavské přes Annín, kde přejedeme na trasu 331 až do Radešova a zde buď vyjedeme prudký kopec s hustým provozem po II/145 do Kašperských Hor a nebo pokračujeme po 331 až do Rejštejna. Tam je možné navštívit sklárnu s restaurací Lötz. Z Rejštejna vyjedeme do Kašperských Hor po tzv. Klostermannově cestě - žlutá turistická. Z Kašperských Hor na Kašperk pokračujeme zadem po silnici směr Žlíbek a nebo po naučné stezce Šumavskými vesnicemi, která začíná na náměstí.

Hrad Kašperk.JPG

Jsme na Kašperku - bod 10, přesně v půlce trasy, ale zpět na Hnačov už to bude lehčí cesta. Mimochodem hrad Kašperk můžete vidět přímo z naší chatové osady, tak pokud někdo zůstal doma, můžete mu zamávat!

Z Kašperku nevedou směr Rabí značené cyklotrasy, můžete si vybrat, zda pojedete rychlou silnicí rovnou směr Strašín a Bukovník, kde se napojíte na značenou trasu 121 přímo do Rabí, nebo hezčí cestou - před Nezdicemi odbočíte vlevo směr Ostružno (bod č. 11 na mapě) a pokračujete na Dražovice do bodu 14. Odtud můžete přímo na Čimice a Žichovice na Rabí, a nebo si to zase kousek prodloužíte přes Podmokly (15) a v obci Chmelná se připojíte na znovu na Otavskou cyklotrasu, ale nepojedete vlevo do Sušice, ale vpravo na Žichovice. 

Pozor, kdo chce, může si celý výlet zkrátit tak, že vynechá Kašperk a ze Sušice pokračuje rovnou Otavskou na Rabí.

Věnujte pozornost bodu č. 16 v naší mapě - v obci Žichovice odbočte těsně před mostem doleva na polní cestu. Po ní se dostanete na krásnou louku na břehu Otavy, z níž je parádní výhled přímo na hrad Rabí. Zpět na silnici se vrátíte přes kamennou hráz slepého ramene Otavy a pokračujete doleva do Rabí. 

Otava_u_Zichovic.jpg

Až se dokocháte Rabím, rychle zpět na kola, protože do cíle zbývá ještě 20 kilometrů. Jedeme do Budětic po cyklotrase 2084 a tam odbočíme vpravo na 2075 směr Vlkonice (17) a Hradešice. Zdejší zvlněná krajina přírodního parku Buděticko je skutečně kouzelná, obzvlášť v letních podvečerech, což je zhruba čas, kdy se po celodenním náročném cyklovýletu vracíte přes Nalžovské Hory a Plichtice zpět do našeho areálu Nad Rybníkem Hnačov vykoupat se v bazénu a osvěžit se vynikajícím točeným pivem :-)