U většiny chat je k dispozici malé ohniště, ve středu areálu potom ohniště velké. Rozdělávat ohně můžete vždy ve všech malých ohništích u chat, rozdělávat oheň na velkém centrálním ohništi je povoleno pouze po souhlasu a pod dohledem správce areálu.

Je třeba vždy zachovávat bezpečnostní opatření, obzvlášť v období sucha podle provozního řádu požární ochrany bod 8:

"Otevřený oheň lze rozdělávat jen na místě k tomu určeném - ohniště vedle dětského hřiště, případně na ohništích u chat. Před opuštěním místa s ohněm musí být provedeno jeho dokonalé uhašení tak, aby ani vítr nezpůsobil jeho opětovné vzplanutí. Za tímto účelem je nutno ohniště polít vodou."

Použít můžete pouze dřevo, které vám přidělíme. Je zakázáno odebírat štípané nebo metrové dřevo ze dřevníků v areálu a tahat dřevo z nově osázených pozemků v okolí !!!

Kusové dřevo je za poplatek 100,- Kč za 1 hliníkové kolečko nasypané, nebo 200,- Kč za kolečko plně vyskládané.

Větve a klestí, které si sami přinesete z námi určeného místa, jsou zdarma.

Můžete si samozřejmě přivézt i vlastní dřevo - tuto variantu preferujeme z toho důvodu, že již nemáme k dispozici nové palivové dřevo a máme omezenou zásobu. V případě, že si přivezete vlastní dřevo, je třeba nás o tom při příjezdu informovat.

Děkujeme!